• Партизански Одреди бр. 12 1000 Скопје
  • +38923111225
  • kabinet@mpee.mk

Л у х е м б у р г

МПЦО „Св. Апостол Тома“ Лухембург
Makedonishe-ortodoxe  Kirshengemainde  
„Apostol Toma“ Luxembourg  
 

Адреса:  137 rue cessange,
L - 1321 Luxembourg
 

претседател:   
Миле Мајсторски

тел:  +352 621887866
е-маил: luxemburg@mpee.mk
  сс: mile.majstorski@icloud.com
сс: mpco.apostoltoma@gmail.com